Satukan irama langkahmu bersatu tekad menuju ke depan
Berjuang bahu membahu membrikan tenaga tak segan
Membangun negara yang jaya membina bangsa besar sejahtera
Memakai akal dan daya membimbing membangun mengemban

Berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Empat Lima
serta dipandukan oleh haluan negara kita maju terus
Di bawah panji Korpri kita mengabdi tanpa pamrih
di dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa
Korpri maju terus